Posted in phỏng vấn

Cách từ chối phỏng vấn khéo léo ai cũng phải biết

Trong cuộc sống, nói lời từ chối đúng nơi, đúng lúc sẽ là một lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Trong công việc cũng…

Continue Reading... Cách từ chối phỏng vấn khéo léo ai cũng phải biết
Posted in phỏng vấn

5 Lời Khuyên Để Tìm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp

Mặc dù triển vọng về ngành nghề pháp lý trên thị trường việc làm thành phố Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tốt nghiệp…

Continue Reading... 5 Lời Khuyên Để Tìm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp