Posted in other

Cách trả lời thư mời phỏng vấn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng rất mong muốn những ứng viên của mình có thể hồi đáp lại lời mời phỏng vấn, để họ sắp xếp được…

Continue Reading... Cách trả lời thư mời phỏng vấn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng
Posted in other

5 Lời Khuyên Để Tìm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp

Mặc dù triển vọng về ngành nghề pháp lý trên thị trường việc làm thành phố Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tốt nghiệp…

Continue Reading... 5 Lời Khuyên Để Tìm Việc Làm Sau Khi Tốt Nghiệp